Affärer med hjärtat med vår VD Jonatan Liljedahl - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Affärer med hjärtat med vår VD Jonatan Liljedahl

Affärer med hjärtat. Ja, vad betyder det egentligen? Den gemensamma nämnaren för samtliga bolag i Axelentgruppen är att drivkraften alltid ska vara att varje kund och leverantör blir sedd och hörd. Hos oss lämnas ingen del i affären åt slumpen. Det är lika viktigt att kunden blir framgångsrik som att vi själva blir det.

Jonatan Liljedahl VD på Axelent Wire Tray

Vad innebär det för dig att göra affärer med hjärtat? Hur skulle du förklara det begreppet?

 

– Jag kopplar att göra affärer med hjärtat med långsiktighet. Om man inte gör det, utan bara är ute efter att göra snabba affärer och inte lägger värde vid att bygga relationer så funkar det kanske en eller två gånger men inte mer. När vi tänker på kunder som vi jobbar med och gör affärer med, så tycker jag att vi gör det med utgångspunkten att man ska kunna stå för allt i den kontakten. Det handlar om att bygga upp ett förtroende sinsemellan. Det bidrar till att man inte behöver hamna så mycket i detaljfrågor i och med att man redan byggt upp ett förtroende så löser det många frågeställningar automatiskt. Det handlar i grund och botten om en trygghet – att vi kan lita på varandra.

 

 

Vad är viktigt för kunden när det gäller relationer?

 

– Två viktiga faktorer för kunden är stabilitet och förutsägbarhet. Kunden ska veta att när de gör affärer med oss ska vi veta vilka produkter de behöver, att dem håller kvalitet samt att det finns en tydlighet i när och hur kunden ska få sina produkter. Även service är en viktig aspekt, att vara trygg med att vi alltid finns där. För vår del på Axelent Wire Tray kan vi med vår mindre storlek verkligen erbjuda en personlig kontakt och en hög servicenivå, till skillnad från våra konkurrenter.

Hur kommer vi bort från det klyschiga i att ”göra affärer med hjärtat” för det vill väl egentligen alla förmedla att man gör, men hur realiserar vi att faktiskt göra affärer med hjärtat?

 

– Det mest konkreta vi kan göra är att låta kunden få komma till tals. Vi har flera fina kundcase i Axelentgruppen som visar på långvariga relationer som pågått i 10–15 år. Det tycker jag säger något om vad kundrelationer betyder, och att vi faktiskt har levererat på förtroende. Jag tänker att det också kan handla om att ibland göra det där lilla extra för kunden, och i vår servicenivå erbjuda något ovanligt.

 

På vilka sätt jobbar Wire Tray med att förmedla det budskapet?

 

– Vi trycker ganska mycket på flexibiliteten och den personliga kontakten. Genom att hålla oss till trådstegar kan vi ha en större bredd i vår portfolio till skillnad från konkurrenter som har många fler produktkategorier och därför också slimmar sitt utbud. Vi kan i stället behålla lite mer ”udda produkter” där vi har kunden helt i fokus, att de då ska veta att de kan vända sig till oss för att få tillgång till dem mer ovanliga produkterna också.

 

Hur fungerar Axelentgruppen som relationsbyggare?

 

– Vi refererar ofta till Axelentgruppen i kunddialogen. Axelent-varumärket är starkt och väletablerat. Beroende på vad kunden har haft för erfarenheter av oss sen tidigare så kanske man känner igen något av företagen i gruppen. På mässor tex. så lyfter vi varumärket ”Axelent” så vår koppling mot gruppen används mycket. Vi får en bredare exponering mot kund och de förstår samtidigt vad vi är en del av. Sen kan vi tratta ner det till vad just vi erbjuder. Behöver kunden något annat som finns inom gruppen så hjälper vi mer än gärna kunden att hitta rätt internt. Kan vi ha den bredden är det också enklare att erbjuda vår nisch av trådstegar. Så det relationsbyggandet vi har inom Axelentgruppen gynnar inte bara oss utan förenklar även för kund.

 

Hur ser du på det lokala ansvaret vi har som företag?

– Axelent har ett stort ansvar och det finns stora fördelar med att engagera sig lokalt. I varumärkessynpunkt tex när det gäller arbetsgivarvarumärke har vi en stor fördel när det kommer till att rekrytera. Många känner då redan till vad vårt varumärke står för lokalt, och att det gäller för hela Axelentgruppen. Sen när det gäller kopplingen mot kund och att verkligen göra affärer med hjärtat så är det varumärkesbyggande att engagera sig lokalt. Om vi tittar på sponsring tex för en ideell förening, idrottsförening eller annan verksamhet så är vi ju med och stöttar vårt lokala samhälle.  När vi väl sponsrar så gör det ju också att vi bidrar till samhället i stort. Då har man med sig hjärtat i hur vi förmedlar vårt varumärke – att ha som utgångspunkt att se på hur vi får så många som möjligt att dra nytta och glädje av det. Genom föreningslivet stödjas många lokalt och det har alltid varit viktigt för Axelent.