Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kopplad för tillväxt: Axelent Wire Trays strategiska väg inom kabelhantering

Daniel Filipsson började sin resa på Axelent 2011 och kom in på produktsegmentet tråd- och kabelstegar 2012. Hans roll har initialt varit främst varit riktat mot sälj men på senaste åren har han haft mer utav ett produktansvar. Idag är Daniel säljare på den svenska marknaden för Axelent Wire Tray, men har fortsatt en delaktighet i produktansvaret. Daniel har fått berätta lite mer om Axelent Wire Tray kopplat mot tillväxt, kundresan, branschtrender, positionering och konkurrens.

Sponsring som berör och gör skillnad

Sponsring är en del av Axelents DNA. Vår sponsring har alltid grundat sig i en passion eller ett intresse hos våra ägare. Att vara en del av det goda samhället ser vi som självklart och viktigt, då vi alla är med och formar det samhälle där vi verkar.

Sandra-Stina Vesterlund

Axelentgruppen säkrar för en hållbar och uthållig framtid

Återvinning och återbruk är nyckelbegrepp för att klara hållbarhetsutmaningarna. För Axelent har det länge varit en bärande del i hela affärsverksamheten. - Genom att förlänga livslängden på våra kunders produkter bidrar vi till fortsatt ekonomisk utveckling samtidigt som vi gemensamt minskar belastningen på jordens resurser, säger Sandra-Stina Vesterlund ledamot i Axelent ABs styrelse. 

Automatiserad industri

Robotarna, den hållbara industrin och människorna

Människan och maskinen, de har hängt ihop åtminstone sedan den industriella revolutionen på 1700-talet, och mycket längre än så. Nu börjar en del oroa sig för att jämvikten mellan oss och våra tekniska hjälpmedel håller på att rubbas, när AI, robotar och datorer bildar en alltmer effektiv och potent mix.