Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kabelhantering anpassat för flera användningsområden

Våra kabelstegar är utvecklade för att möta högt ställda krav inom flera användningsområden. X-Tray är ett premiummärke inom branschen när det gäller perfekt utformning, funktion, material och service. Genom högt ställda krav och utformning anpassade efter kunders behov, möjliggörs vidareutveckling och kontinuerligt anpassade lösningar.

Har du tänkt på…
  • Vilken ytbehandlig som krävs för ISO-51?
  • Krävs det att en kabelstege alltid är jordad?
  • Hur påverkas bärigheten vid olika temepraturer?

Logistiken för att leverera material till en plattform är mycket omfattande. Om någon produkt saknas när man jobbar på plattformen/fartyget går det oftast att lösa med de produkter man har med sig.

Läs mer

För installationer som kräver brandsäkerhet har X-Tray certifikat för E90. X-Tray är testad och godkänd för potentialutjämning. Våra trådstegar passar även utmärkt för användning i EMC-känsliga områden.

Läs mer
X-tray i infrastruktur

I tele- och datacentraler ställs höga krav för att hantera en stor mängd kablar. Det krävs ordning och reda men också en typ av öppen kabelförläggning för att elektrisk utrustning av denna typ inte ska överhettas.

Läs mer
serverrum trådstegar