Korrosivitetsklass: C5 - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Korrosivitetsklass C5

Korrosivitetsklass C5 är en del av ISO 9223-standarden, som ger riktlinjer för att bestämma korrosiviteten hos atmosfärer. I detta system är korrosiva miljöer uppdelade i flera kategorier, från C1 till C5, där C5 representerar den högsta nivån av korrosion.

De korrosiva ämnena i C5-miljöer inkluderar vanligtvis kloridjoner, svaveldioxid och andra föroreningar som avges av industriella aktiviteter. I miljöer inom livsmedelsindustrin ställs höga krav på hygien. Regelbunden rengöring med starka kemikalier kan leda till korrosion och ställer högre krav på ett motståndskraftigt material som också är lätt att rengöra.

Förutom kemiska föroreningar spelar temperaturfluktuationer och fuktighetsnivåer en betydande roll för att accelerera korrosionen i C5-miljöer. Kombinationen av fuktighet och luftburna föroreningar skapar en elektrolytisk miljö som främjar korrosionsreaktioner, särskilt i närvaro av syre.

 

För att mildra effekterna av C5-korrosion används olika skyddsåtgärder, inklusive användning av korrosionsbeständiga material. Vi rekommenderar rostfritt 304L och rostfritt 316L för dessa krävande miljöer.

Underklasser C5-I och C5-M

Korrosivitetsklass C5 innehåller två underkategorier: C5-I och C5-M, med specifika kriterier för bedömning av korrosiva miljöer.

C5-I

C5-I hänvisar till en miljö med industriell förorening. I dessa miljöer är metalliska ytor exponerade för korrosiva ämnen som avges av industriella processer såsom kemisk tillverkning och metallraffinering. De föroreningar som släpps ut i C5-I-miljöer inkluderar ofta svaveldioxid, vätesulfid och olika syrahaltiga föreningar. Dessa ämnen kan reagera med metalliska ytor, accelerera korrosionen och orsaka betydande skador över tiden. Exempel på C5-I-miljöer inkluderar industriella zoner, tillverkningsanläggningar och områden nära kraftverk eller raffinaderier. Även livsmedelsindustrin innefattas av C5-I på grund av deras höga krav på hygieniska miljöer. Regelbunden rengöring kräver ett material som är resistent mot många av dessa kemikalier, vilket förhindrar skador och försämring av materialet.

C5-M

C5-M hänvisar till en marin miljö. I dessa miljöer är metallstrukturer exponerade för saltvattenstänk, hög luftfuktighet och luftburna föroreningar som vanligtvis finns i kustregioner. Närvaron av kloridjoner i havsvatten gör C5-M-miljöer särskilt korrosiva för metaller som stål och aluminium. Saltvatten kan tränga igenom skyddande beläggningar och initiera korrosion, vilket leder till gropkorrosion, rost och strukturell försämring. Exempel på C5M-miljöer inkluderar fartyg, offshore-plattformar, kustinfrastruktur och marina fartyg.