Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Certifieringar X-Tray är testat och certifierat

X-Tray är en premiumprodukt utvecklad för att klara mycket krävande miljöer. För att garantera högsta kvalitet testas kabelförläggningssystemet kontinuerligt och uppfyller de allra högst ställda kraven i branschen.

Certifiering IEC 61537

IEC 61537 är en internationell standard som fungerar som kravställare inom branschen för kabelstegar och utrustning avsett för att bära upp eller rymma kablar. X-Tray uppfyller de allra högst ställda kraven för kabelförläggning enligt IEC 61537.

Certifiering E90 Brandtest

Testet är utfört på IBMB (Institut für Baustoffe, Massivbau and Brandshutz) i Brauswieg, Tyskland. IBMB är ett välkänt och oberoende testinstitut som utfärdat godkännandet enligt standarden DIN 4102-12. X-Tray är godkänt i den högsta klassen E90.

Certifiering Potentialutjämning

Vid vissa installationer behöver trådstegen potentialutjämnas. Anledningen är främst att man vill uppnå skyddsutjämning eller funktionsutjämning. Våra trådstegar är testade och godkända enligt IEC 61537.

Certifiering EHEDG-medlem

Axelent Wire Tray är en av 1 300 medlemmar i EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group. Genom vårt medlemskap vill vi visa att vi bryr oss om både dig och livsmedels- och läkemedelsindustrins produkter.

Med säkra produkter som noga anpassas till specifika miljöer blir det lättare för dig som kund att välja rätt och fokusera på det som produceras.