Certifieringar - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Certifieringar Testade och certifierade kabelstegar

X-Tray är en premiumprodukt utvecklad för att klara mycket krävande miljöer. För att garantera högsta kvalitet testas kabelförläggningssystemet kontinuerligt och uppfyller de allra högst ställda kraven i branschen.

IEC 61537

IEC 61537 är en internationell standard som fungerar som kravställare inom branschen för kabelstegar och utrustning avsett för att bära upp eller rymma kablar. X-Tray uppfyller de allra högst ställda kraven för kabelförläggning enligt IEC 61537.

UL Certifiering

UL-certifieringen utgör en kvalitetsmärkning som försäkrar en produkt om att den upprätthåller de allra högsta standarderna när det kommer till säkerhet och pålitlighet. Förkortningen UL representerar Underwriters Laboratories, en organisation som innehar betrodd vetenskaplig expertis och som har en central roll när det kommer till att certifiera produkter för att skapa en tryggare arbetsmiljö och konsumentskydd.

Brandtester

Vi har brandtestat våra kabelstegar och tillbehör enligt tuffa standarder. X-Tray kabelstegar är godkända enligt både DIN 4102-12 i klassen E90, samt den australienska standarden AZ NZS fires.

Vi är medlemmar i EHEDG

Axelent Wire Tray är en av 1 300 medlemmar i EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group. Genom vårt medlemskap vill vi visa att vi bryr oss om både dig och livsmedels- och läkemedelsindustrins produkter.

Med säkra produkter som noga anpassas till specifika miljöer blir det lättare för dig som kund att välja rätt och fokusera på det som produceras.

Den Norske Veritas

Våra trådstegar är klassifierade av Den Norske Veritas och följer regler för klassificering av fartyg, höghastighets- och lätta farkoster och DNV’s offshorestandarder. Produkter som är godkända och certifierade accepteras för installation på alla fartyg klassade av DNV GL. Klassificeringen är också en kvalitetsstämpel för vindkraft och energimarknaden.