Optimera livslängden på din trådstege med rätt korrosivitetsklass

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Optimera livslängden på din trådstege med rätt korrosivitetsklass

Beroende på i vilken miljö och dess korrosionsnivå du använder våra produkter finns det behov av olika ytbehandlingar. Nedan har vi skapat en korrosivitetsguide med de olika korrosivitetsklasserna, vad de innebär och när de olika ytbehandlingarna behövs

Valet av material och beläggning påverkas av flera faktorer. Luftfuktighet och salt i luften har stor inverkan och i vissa miljöer kan det finnas ämnen som förkortar beläggningens livslängd avsevärt. Därför är det viktigt att fastställa korrosivitet och korrosivitetsklass enligt SS-EN ISO 12944-2 för att välja beläggning.

Vad är korrosivitetsklasser?

Korrosivitetsklasser, tidigare kända som miljöklasser, är en indelning av olika omgivningar baserad på graden av korrosion, eller avfrätning per tidsenhet, som en metall kan förväntas utsättas för i en specifik omgivning. Dessa klasser är kritiska för att förstå hur olika metaller reagerar i olika miljöer och för att anpassa skyddsåtgärder därefter.

Varför är korrosivitetsklasser viktiga?

Att förstå korrosivitetsklassen för en viss metall i en specifik miljö är avgörande för att säkerställa långvarig hållbarhet och effektivitet. Detta är särskilt viktigt inom industriella tillämpningar där metallkomponenter utsätts för varierande, och ofta krävande, förhållanden.

Anpassning av ytbehandling och förbehandling

När korrosivitetsklassen för en metall har bestämts för en viss miljö, kan ytbehandling och tillhörande förbehandling anpassas för att optimera skyddet. Detta innebär att rätt behandling kan väljas för att maximera livslängden och prestandan för metallkomponenter, vilket är avgörande för att minimera underhållskostnader och driftstörningar.

Korrosivitetsklasser och olika metaller

Det är viktigt att notera att korrosivitetsklassen är knuten både till miljön och metallen, eftersom olika metaller kan reagera olika på samma miljö.

Vad innebär SS-EN ISO 12944-2?

SS-EN ISO 12944-2 är en internationell standard som specificerar krav och riktlinjer för att skydda stålkonstruktioner mot korrosion genom lämpliga färgsystem. Denna standard är avgörande för att säkerställa långvarigt skydd och hållbarhet för metallkomponenter i olika miljöer.

Vi har produkter för alla korrosionsklassificeringar

Du kan enkelt se vilken ytbehandling och korrosivitetsklass våra produkter finns tillgängliga för

X-Tray täcker alla korrosivitetsklasser

Korrosivitetsklasser enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2
 • C1

  Miljö med mycket låg korrosion, exempelvis inomhus i uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydliga mängder föroreningar. Rekommenderade ytbehandlingar: Elförzinkning, sendzimir, varmförzinkning, zink/nickel.

 • C2

  Miljö med låg korrosivitet som icke uppvärmda utrymmen inomhus med varierande temperatur och luftfuktighet. Även utomhus i låga koncentrationer av luftföroreningar, landsbygdsområden. Rekommenderade ytbehandlingar: Sendzimir, varmförzinkning, zink/nickel

 • C3

  Miljöer med måttlig korrosivitet. Inomhusmiljöer med måttlig luftfuktighet och vissa luftföroreningar. Utomhus i måttliga mängder luftföroreningar samt stadsområden och områden med lätt industri. Rekommenderade ytbehandlingar: Varmförzinkad, zink/nickel

 • C4

  Miljö med hög korrosivitet – betydande mängder luftföroreningar i utomhusmiljöer eller måttliga mängder salt, industri och kustområden. Inomhusmiljö med hög luftfuktighet och stora mängder luftföroreningar. Rekommenderade ytbehandlingar: Varmförzinkad, zink/nickel, rostfri 304L.

 • C5-I

  Industriell miljö med mycket hög korrosivitet. Industriområden utomhus med tufft klimat och hög luftfuktighet. Kust- och havsområden med stora mängder salt. Permanent fuktkondensation i inomhusmiljö och stora mängder luftföroreningar. Rekommenderade ytbehandlingar: Rostfri 304LK och syrafast 316L.

 • C5-M

  Marin miljö med mycket hög korrosivitet. Utomhus miljöer som industri-, kust- och havsområden i subtropiska och tropiska klimat med salt och föroreningar, varvzoner. Inomhusmiljöer med extrem luftfuktighet, kondens och extremt tufft klimat. Rekommenderad ytbehandling: syrafast 316L

Olika ytbehandlingar och korrosionsklasser:

Vi har skapat en guide för att hjälpa dig att välja rätt material/beläggning baserat på den miljö som produkten kommer att användas i vilket bidrar till en längre livslängd på produkten;

Elförzinkning

Elförzinkning innebär applicering av ett tunt zinkskikt som ger en grundläggande skyddsnivå. Denna typ av behandling används när utseendet spelar stor roll i en torr inomhusmiljö då skyddet mot korrosion är begränsat. Den är effektiv för miljöer med låg till måttlig korrosivitet, vilket motsvarar korrosivitetsklasserna C1 (mycket låg korrosivitet) och C2 (låg korrosivitet).
Enligt standard: SS-EN ISO 2081:2008, DIN 50961, DIN-EN 12329

Sendzimirförzinkning

Sendzimir-förzinkning, även känd som kontinuerlig förzinkning och ett alternativ till varmförzinkning, är en process där stålet beläggs med zink genom att doppas i ett smält zinkbad. Denna beläggning används på material och produkter där varmförzinkning inte är optimalt, exempelvis på material som plåt. Funktionaliteten och livslängden är densamma. Kan användas i situationer som kräver korrosionsskydd i måttligt korrosiva miljöer, vilket motsvarar C2 (låg korrosivitet) till C3 (måttlig korrosivitet).
Enligt standard: SS-EN 10327:2004

Varmförzinkning

Varmförzinkning innebär att stålet doppas i smält zink, vilket ger ett tjockare och mer hållbart skyddande lager. Behandlingen ger produkten en matt men slitstark yta, för att öka estetiken rekommenderas att produkten lackeras. Om det uppstår skador på ytan har zinken förmåga att reparera sig själv genom jonisering.
Denna ytbehandling är idealiskt för högre korrosivitet, inklusive utomhusbruk och industriella miljöer. Denna ytbehandling motsvarar korrosivitetsklasserna C3 (måttlig korrosivitet) till C4 (hög korrosivitet).
Enligt standard: SS-EN ISO 1461:2009, DIN 50976

Zink/nickel

Zink/nickel är en tunn legering som innehåller 12-15% nickel och har samma egenskaper varmförzinkat och används på produkter där varmförzinkning inte är möjligt eller ger optimalt skydd. Används på många av de produkter och tillbehör där det är viktigt att snäva toleranser ska hållas, t.ex. för skruvar och muttrar.
Ytbehandlingen används ofta i fordonsindustrin och andra krävande miljöer, och det motsvarar korrosivitetsklasserna C3 (måttlig korrosivitet) till C4 (hög korrosivitet).
Enligt standard: SS-EN ISO 11997-1, DIN 50979

Rostfritt 304L

Rostfritt stål 304L har hög korrosionsbeständighet tack vare sitt höga innehåll av krom och nickel. Den är lämplig för användning i korrosivitetsklasser C4 (hög korrosivitet) till C5-I (mycket hög korrosivitet) och används ofta i byggnadskonstruktioner och livsmedelsindustri.
Enligt standard: SS 2352 / AISI 304L

Syrafast 316L

Materialet är 316L, EN-nr 1.4404, och doppas i ett syrabad med tillsatsen molybden, vilket skapar en yta utan föroreningar som är lätt att rengöra samt ökad korrosionsbeständighet. Det är idealiskt för mycket krävande miljöer, inklusive marina miljöer och industrier med kemisk exponering, motsvarande korrosivitetsklasserna C5-I och C5-M (extremt hög korrosivitet).
Enligt standard: SS 2348 SF / AISI 316L

Fråga oss

Vi guidar dig genom de olika korrosivitetsklasserna och hjälper dig att välja rätt ytbehandling till dina produkter för att optimera deras livslängd

Vill du få en offert?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Vill du få en offert?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart som möjligt!