Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Våra kabelstegar är korrekt testade och certifierade för att uppfylla säkerhetsstandarder 

Testning och certifiering av kabelstegar är en viktig process för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och prestandakrav. Dessa steg följs för att testa och certifiera kabelstegarna:

  • Materialtestning: Råmaterialen som används för att tillverka kabelstegar testas för sin styrka, hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Belastningstestning: Kabelstegarna testas för sin bärighetsförmåga för att säkerställa att de tål vikten av kablar och andra komponenter.
  • Brandprovning: Kabelstegarna är testade med avseende för deras brandmotstånd för att säkerställa att de tål höga temperaturer och förhindrar spridning av brand.
  • Kemikaliebeständighetstestning: Kabelstegarna testas för deras motståndskraft mot olika kemikalier för att säkerställa att de kan motstå exponering för kemikalier utan att korrodera eller försämras.
  • Test av elektrisk ledningsförmåga: Kabelstegarna testas för sin elektriska ledningsförmåga för att säkerställa att de inte skapar några elektriska faror.
  • Certifiering: När kabelstegarna har klarat alla tester är de certifierade av ett erkänt certifieringsorgan, såsom UL (Underwriters Laboratories), IEC och andra viktiga certifieringar.

Det är viktigt är att se till att kabelstegarna är korrekt testade och certifierade för att säkerställa att de uppfyller säkerhetsstandarder och prestandakrav. Detta hjälper till att minimera risken för olyckor och säkerställa att kabelstegarna fungerar korrekt.