Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kopplad för tillväxt: Axelent Wire Trays strategiska väg inom kabelhantering

Daniel Filipsson började sin resa på Axelent 2011 och kom in på produktsegmentet tråd- och kabelstegar 2012. Hans roll har initialt varit främst varit riktat mot sälj men på senaste åren har han haft mer utav ett produktansvar. Idag är Daniel säljare på den svenska marknaden för Axelent Wire Tray, men har fortsatt en delaktighet i produktansvaret. Daniel har fått berätta lite mer om Axelent Wire Tray kopplat mot tillväxt, kundresan, branschtrender, positionering och konkurrens.

Automatiserad industri

Robotarna, den hållbara industrin och människorna

Människan och maskinen, de har hängt ihop åtminstone sedan den industriella revolutionen på 1700-talet, och mycket längre än så. Nu börjar en del oroa sig för att jämvikten mellan oss och våra tekniska hjälpmedel håller på att rubbas, när AI, robotar och datorer bildar en alltmer effektiv och potent mix.