Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kopplad för tillväxt: Axelent Wire Trays strategiska väg inom kabelhantering

Tillväxt

Marknadspotential Hur ser du på tillväxtpotentialen för Axelent Wire Tray på den nuvarande marknaden?

Vår marknadspotential ser jag positivt på. Vi har den bästa kvalitén på dessa produkter samtidigt som vi har bland det största sortimentet av trådstegar. Så jag skulle säga att det ger lovande framtidsutsikter. Vi vill få allt fler användare att testa våra produkter för att då inse dess fördelar. Trådstegar i sig är ett produktsegment med ökande efterfrågan, då man har behov av praktiska, säkra och estetiska lösningar för sin kabelhantering.

Daniel Filipsson

Expansion Vilka marknader eller segment identifierar du som nyckelområden för framtida tillväxt?

För oss är maskinbyggarna vårt huvudfokus framåt. De ligger oss förstås varmt om hjärtat som har dessa kunder inom Axelentgruppen i stort, men det är också en bransch som vi lärt oss mycket om och kan bra och känner till deras kravställningar på produkterna. Med dyra maskiner ställer man även höga krav på kabelstegarna som ska finnas runt maskinen, att de kan integreras smidigt, med flexibilitetsmöjligheter och snabb installation och samtidigt smälter in i helhetsprojektet rent estetiskt och praktiskt. Eftersom vi säljer maskinskydd hos Axelent har vi många synergier där genom att vilja nå samma typ av kunder.

Sedan är livsmedelsbranschen liksom energibranschen viktiga kunder för oss. Vi har mycket rostfritt på vårt lager – vilket dessa kunder efterfrågar dom har höga hygienkrav och dessa krav på renlighet i och omkring tillverkande maskinerna blir bara högre och högre för varje år. Det innefattar också kabelstegarna och dess ytbehandling. Vi har tagit fram hela produktkategorier för tex livsmedelsindustrin som möter deras höga krav på kabelförläggning, denna produktgrupp kallar vi för Z-stegar.

En tredje kundgrupp med stor potential för framtida tillväxt är telekom- och databranschen. Här rör behovet stationsmekanik, datarack noder och bredbandsbodar. Här har vi det kvalitativa och stabila U-balk-stativet i vårt sortiment.

Kundresan

Kundupplevelse Hur ser en typisk kundresa ut från första kontakt till avslut och efterförsäljning hos Axelent Wire Tray?

Den ser väldigt olik ut då vi har så pass olika typer av kunder där allt från slutkunder till grossister finns representerade. Men sammanfattningsvis så bearbetar vi proaktivt kunder i utvalda segment med mål att få till en produktvisning som visar på våra fördelar så att kunden får en bättre förståelse för produkternas fördelar och styrkor, vilket man bäst får om man testar på produkterna och installerar dem i verkliga miljöer. Att enbart jämföra produkterna på papper är inte detsamma. Sedan lägger vi mycket fokus på att vi erbjuder helhetslösningar för våra kunder.

Kundengagemang Vilka strategier använder ni för att engagera och behålla kunder över tid?

Vi har en snabb service och många artiklar på lager för att kunna erbjuda snabba leveranser vilket vi ser är viktigt för våra kunder. Vi har en djupgående kunskap inom sortimentet och också lärt oss vad det är kunden behöver genom att alltid lyssnat in kundens behov. Så att kunna erbjuda installationsvänliga produkter som kunden känner möter vad de söker gör att vi kan behålla dem över tid.

Feedback och Förbättring Hur samlar ni in och använder kundfeedback för att förbättra era produkter och tjänster?

Vi har alltid som utgångspunkt att vi följer upp och lyssnar in våra kunder och deras feedback kring våra produkter. Vi lyssnar in frågeställningar om önskemål och vi kan ta fram nya produkter, även kundanpassade produkter om de behöver det. Där har vi alltid haft en flexibilitet och möjlighet att anpassa och justera befintliga produkter kundunikt.

Det finns även situationer där förfrågningar på speciallösningar från kund sedan blivit en del av vårt standardsortiment. Vi lär oss mycket av våra kunder och vill fortsätta ta till oss av deras erfarenheter av att använda våra produkter.

Branschtrender

Framtidsspaning Vilka trender ser du framåt i branschen och hur förbereder sig Axelent Wire Tray för dessa?

Vi ser alltmer av mindre trådstegar vad gäller storlek, liksom speciell design för vissa miljöer. Inom livsmedel- och läkemedelsbranschen blir kravställningen på hygien allt högre. Totalt sett ser vi efterfrågan på enklare installation där säkerhetsaspekten alltid är i fokus, att hantering av kablaget står i centrum.

Innovation och Teknologi Hur påverkas er bransch av teknologiska framsteg och hur anpassar ni er till dessa förändringar?

Vår bransch genomgår kontinuerliga förändringar drivna av teknologiska framsteg. För att hålla jämna steg med dessa utvecklingar, fokuserar vi på att effektivisera installationsprocesser utan att kompromissa med stabilitet och säkerhet. Genom att införa lösningar som möjliggör snabbare installationer, exempelvis genom att utöka avståndet mellan konsoler, strävar vi efter att maximera effektiviteten samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga säkerhets- och kvalitetsstandarder. Detta innebär en noggrann balansering där varje komponent säkras ordentligt för att garantera en pålitlig installation.

Kundåterkoppling spelar en central roll i vår anpassningsprocess. Genom att aktivt lyssna till kundernas behov och önskemål, såsom de från elektriker och installatörer, säkerställer vi att våra nya produkter inte bara möter branschstandarder utan även tillgodoser våra kunders specifika krav. Denna kundcentrerade approach bidrar till kontinuerlig innovation och förbättring av våra produkter och tjänster.

Hållbarhet Hur integrerar ni hållbarhetsaspekter i era försäljningsstrategier och produkter?

Vår strategi för att integrera hållbarhet i försäljningsstrategier och produkter är flerdimensionell och fokuserar starkt på materialval och energianvändning. En betydande del av våra material, särskilt stålet, är hämtat från återvunna källor. Vi strävar efter att våra produkter ska kunna återvinnas nästan helt, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi och minskar vårt ekologiska fotavtryck.

Energiförbrukning är en annan viktig aspekt av vår hållbarhetsstrategi. Vi arbetar mot målet att producera lika mycket energi som vi förbrukar, vilket skapar en balans som är både hållbar för oss och värdefull för våra kunder.

Sedan använder kunderna så kallade byggvarudeklarationer som ett verktyg för att granska och välja produkter där hållbarheten har beaktats noggrant. Dessa deklarationer innehåller detaljerad information om produkternas miljöpåverkan och hjälper dem att välja de mest hållbara alternativen. Kriterierna för hållbarhet blir allt fler och mer omfattande, och vi lägger stor vikt vid att uppfylla dessa för att säkerställa att våra produkter och processer är så hållbara som möjligt.

Positionering och Konkurrens

Marknadsposition Hur ser ni på er position jämfört med konkurrenterna på marknaden?

Vi ser oss lite som utmanare i branschen där vi tar affärer när våra kollegor minskar bredden i sitt sortiment. Vi har de bästa produkterna och jobbar mycket för att nå ut bredare med vårt utbud. När potentiella kunder väl testat våra produkter vågar jag mena att nästan alla väljer att sedan bli återkommande kunder till oss.

Konkurrensfördelar Vilka unika fördelar eller styrkor tror du att Axelent Wire Tray har gentemot konkurrenterna?

Vi har en lång och gedigen kunskap inom branschen. Vi har just nu också det bästa och största sortimentet av trådstegar. Vi har även en nära relation med våra kunder och anpassar oss till tiden med ständig produktutveckling. Genom att vi har starka produkter som kräver väldigt få andra tillbehör och snabb installation blir vårt erbjudande kostnadseffektivt vilket är en styrka hos oss. Med styrkor så som längsta konsolavstånd och snabbaste skarvning utmärker vi oss på marknaden.

Utmaningar Vilka är de största utmaningarna ni står inför på marknaden just nu?

En av våra utmaningar är att nå ut till slutanvändaren för att få dem testa på våra produkter, för det är först då de verkligen märker av skillnaden och fördelen med våra produkter. Vi jobbar mycket för att potentiella kunder ska få testa på produkterna genom provkit, produktvisningar och prova-på-erbjudanden så att man också tar möjligheten att verkligen testa nya produkter. Men vi ser potentialen i att kunna växa på marknaden med den kvalitet och smarta helhetslösning som vi erbjuder.