Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kabelstegar utvecklade för flera användningsområden 

Våra kabelstegar är utvecklade för att möta högt ställda krav inom flera användningsområden. X-Tray är ett premiummärke inom branschen när det gäller perfekt utformning, funktion, material och service. Genom högt ställda krav och utformning anpassade efter kunders behov, möjliggörs vidareutveckling och kontinuerligt anpassade lösningar.

  • Energi

Energiproduktion ställer höga krav på material. X-Tray har en stark grundkonstruktion och en hållbar kvalitet. 

  • Offshore

Logistiken för att leverera material till en plattform är mycket omfattande. Om någon produkt saknas när man jobbar på plattformen/fartyget går det oftast att lösa med de produkter man har med sig. 

  • Infrastruktur

För installationer som kräver brandsäkerhet har X-Tray certifikat för E90. X-Tray är testad och godkänd för potentialutjämning. Våra trådstegar passar även utmärkt för användning i EMC-känsliga områden. 

  • Telecom & Data

I tele- och datacentraler ställs höga krav för att hantera en stor mängd kablar. Det krävs ordning och reda men också en typ av öppen kabelförläggning för att elektrisk utrustning av denna typ inte ska överhettas. 

  • Pappersbruk och kemiindustri

Industrier som pappersbruk, kemiindustrier, ytbehandlingsindustrier, oljeraffinaderier med flera har oftast en hög halt av aggressiva syror i miljön. X-Tray har en rad olika material för de behov som finns. 

  • Maskin och industri

Vi erbjuder ett litet antal standardprodukter som går att använda på många olika sätt, vilket underlättar monteringen vid maskiner och produktionslinjer. 

  • Livsmedel och renrum

För att möta de höga krav som ställs inom livsmedelsindustrin och övriga renrum har vi tillsammans med branschen utvecklat ett väl fungerande system för kabelförläggning. 

  • Sågverk och djurstallar

Sågverk eller djurstallar är ofta mycket utmanande miljöer med mycket damm, skadedjur och fukt, vilket ställer höga krav på installation av kablar och elutrustning.

Våra kabelstegar uppfyller mycket höga krav Kabelstegar utvecklade för olika affärsområden

Läs mer