Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Certifieringar IEC 61537

”Denna internationella standard specificerar krav och tester för system av kabelstegar avsedda att bära upp och inrymma kablar och annan elektrisk utrustning i elektriska och/eller kommunikationssysteminstallationer.” 

Styrkan i trådstegarna och monteringsanordningarna gör installationen enkel, stark och ekonomisk. Konsolavståndet kan ökas, vilket underlättar installationsarbetet och ger lägre totalkostnader.

I våra diagram visar vi rekommenderad last enligt IEC 61537. Dessa värden gånger 1,7 ger den maximalt tillåtna lasten.