Certifieringar IEC 61537

”Denna internationella standard specificerar krav och tester för system av kabelstegar avsedda att bära upp och inrymma kablar och annan elektrisk utrustning i elektriska och/eller kommunikationssysteminstallationer.” 

Styrkan i trådstegarna och monteringsanordningarna gör installationen enkel, stark och ekonomisk. Konsolavståndet kan ökas, vilket underlättar installationsarbetet och ger lägre totalkostnader.

I våra diagram visar vi rekommenderad last enligt IEC 61537. Dessa värden gånger 1,7 ger den maximalt tillåtna lasten.