Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Certifieringar X-Tray möter höga hygienkrav

Axelents kabelstegeserie X-Tray är ett premiummärke inom segmentet. Detta är en av anledningarna till produktens stadigt ökade popularitet inom den hårt kontrollerade livsmedelsindustrin.

Medlemmar i EHEDG

För att skapa och upprätthålla ett premiummärke som X-Tray krävs att regelverk och krav följs. Av den anledningen är Axelent medlemmar i välrenommerade EHEDG, som utläses European Hygienic Engineering and Design Group.

Certifieringar är vanliga inom industrin, som ett kvitto på att företaget eller produkten möter och uppfyller krav på exempelvis säkerhet. Nu blir certifieringar från EHEDG, som handlar om hygien, allt vanligare. Just EHEDG spänner dessutom över flera områden – EHEDG ställer krav på att produkter, material och även design som ska användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin är erkänt säkra.

Hygiensäkra produkter för högsta standard

Konsortiet EHEDG är en europeisk icke-statlig organisation som syftar till att främja hygienisk design samt livsmedelsteknik för sina drygt 1300 anslutna medlemmar. Syftet från start har varit att säkra produktionsleden så att en mer kontrollerad produkt når fram till slutkonsument. Detta sker med hjälp av standarder, rekommendationer och certifieringar, skrivna och framtagna av medlemmar från olika områden: konsortiet innefattar utrustningstillverkare, livsmedelsindustrier, forskningsinstitut och myndigheter för folkhälsa. EHEDG är idag den mest globala aktören på området – USA:s motsvarighet FDA (Food and Drug Administration) är välkänd och respekterad, men EHEDG:s standarder anses idag ledande även utanför Europa.

Axelent Wire Tray vill med medlemskapet i EHEDG visa att vi som företag bryr oss om att på alla sätt hygiensäkra våra produkter och upprätthålla högsta standard. Ju mer kontrollerad och reglerad livsmedelsindustrin blir, desto säkrare blir produkterna som når slutkonsumenten.

Fakta EHEDG

  • Grundat: 1989
  • Huvudsäte: Frankfurt
  • Antal anslutna: 1300
  • Utläses: European Hygienic Engineering and Design Group.
  • Jobbar med: Säkerställa hygienen inom livsmedelsindustrin.