Vi är medlemmar i EHEDG - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Kabelstegar anpassade för höga hygienkrav

Axelent Wire Trays trådstegar är ett premiumklassat sortiment inom kabelhantering. Detta är en av anledningarna till produktens stadigt ökade popularitet inom den hårt kontrollerade livsmedelsindustrin. För att kvalitétssäkra och skapa en långsiktigt garanti för att produkten möter de höga kraven inom livsmedelbranschen är vi medlemmar i EHEDG, European Hygienic Engineering and Design Group.

Högsta standard för hygiensäkra produkter

EHEDG är en europeisk, icke-statlig organisation som syftar till att främja hygienisk design samt livsmedelsteknik. Organisationens syfte är att säkra produktionsleden så att en mer kontrollerad och kvalitétssäkrad produkt når fram till slutkonsumenten. Detta sker med hjälp av standarder, rekommendationer och certifieringar, skrivna och framtagna av medlemmar från olika områden. Medlemmarna innefattar utrustningstillverkare, livsmedelsindustrier, forskningsinstitut och myndigheter för folkhälsa. EHEDG är idag den mest globala aktören på området – USA:s motsvarighet FDA (Food and Drug Administration) är välkänd och respekterad, men EHEDG:s standarder anses idag ledande även utanför Europa.

 

Vi är medlemmar i EHEDG

Certifieringar är vanliga inom industrin, som ett kvitto på att företaget eller produkten möter och uppfyller krav på exempelvis säkerhet. Nu blir certifieringar från EHEDG, som handlar om hygien, allt vanligare. Just EHEDG spänner dessutom över flera områden – EHEDG ställer krav på att produkter, material och även design som ska användas inom livsmedels- och läkemedelsindustrin är erkänt säkra. Axelent Wire Tray vill med medlemskapet i EHEDG visa att vi som företag bryr oss om att på alla sätt hygiensäkra våra produkter och upprätthålla högsta standard. Ju mer kontrollerad och reglerad livsmedelsindustrin blir, desto säkrare blir produkterna som når slutkonsumenten.

 

Medlemsnummer: 2017-591