IEC 61537 - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Godkända kabelstegar enligt IEC 61537

IEC 61537

”Denna internationella standard specificerar krav och tester för system av kabelstegar avsedda att bära upp och inrymma kablar och annan elektrisk utrustning i elektriska och/eller kommunikationssysteminstallationer.” 

 

Styrkan i trådstegarna och monteringsanordningarna gör installationen enkel, stark och ekonomisk. Konsolavståndet kan ökas, vilket underlättar installationsarbetet och ger lägre totalkostnader.

 

I våra diagram visar vi rekommenderad last enligt IEC 61537. Dessa värden gånger 1,7 ger den maximalt tillåtna lasten.

Uppnår kraven för potentialutjämning

Standarden IEC 61537 fastställer även de krav som ställs på en trådstege för hur elektrisk kontinuitet bör garanteras, bland annat får impedansen inte överstiga 50 mOhm över skarvar eller 5 mOhm X antal meter trådstege. X-Tray är testat och uppfyller kraven enligt IEC 61537. Testerna är gjorda hos SP med testrapportnummer PX16030 och 5F015879.

Rekommenderad belastning