Våra kabelstegar klarar IEC61537-standarden  - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Våra kabelstegar klarar IEC61537-standarden 

IEC 61537 är en teknisk standard utvecklad av International Electrotechnical Commission (IEC) som specificerar krav och tester för kabelhanteringssystem som används i elektriska installationer.

Standarden täcker olika aspekter av kabelhanteringssystem, inklusive kabelrännor, kabelstegar, kabelkanaler och tillhörande beslag och tillbehör. Den ger riktlinjer för design, material, installation och testning av dessa system för att säkerställa deras säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet. Sammantaget spelar IEC 61537 en viktig roll för att säkerställa kvaliteten och säkerheten hos kabelhanteringssystem som används i elektriska installationer.

Vem ska använda standarden IEC61537?

IEC 61537 är avsedd att användas av designers, installatörer och användare av kabelhanteringssystem, såväl som tillsynsmyndigheter och testorganisationer. Överensstämmelse med standarden krävs ofta av byggnormer, förordningar och industristandarder i många länder världen över.

Varför är standarden IEC61537 så viktig att uppfylla när man talar om kabelhantering?

IEC 61537 är en viktig standard att uppfylla när det gäller kabelhantering eftersom den tillhandahåller en omfattande uppsättning krav och tester som hjälper till att säkerställa kvaliteten, säkerheten och tillförlitligheten hos kabelhanteringssystem i elektriska installationer. Här är några anledningar till att överensstämmelse med IEC 61537 är avgörande:

Säkerhet: Standarden inkluderar krav för design, material och installation av kabelhanteringssystem för att garantera att de är säkra att använda och inte utgör en risk för brand, elektriska stötar eller andra faror.

Tillförlitlighet: Standarden ger riktlinjer för hållbarhet och prestanda för kabelhanteringssystem, vilket hjälper till att säkerställa att de kan motstå olika miljöförhållanden och belastningar under deras förväntade livslängd.

Överensstämmelse: Överensstämmelse med IEC 61537 krävs ofta av byggnormer, förordningar och industristandarder i många länder. Att uppfylla standardens krav kan bidra till att säkerställa att kabelhanteringssystemet är kompatibelt med dessa regler.

Kvalitet: Standarden specificerar olika tester som kabelhanteringssystem måste genomgå för att visa sin kvalitet och lämplighet för användning. Detta hjälper till att säkerställa att kabelhanteringssystemet fungerar som avsett och uppfyller de förväntade kvalitetsstandarderna.

Överlag är överensstämmelse med IEC 61537 avgörande för att säkerställa att kabelhanteringssystem är säkra, tillförlitliga, kompatibla och av hög kvalitet, vilket är avgörande för den övergripande prestandan och säkerheten hos elektriska installationer.

 

Våra kabelrännor är en premiumprodukt och vi garanterar högsta kvalitet. Vårt kabelhanteringssystem testas kontinuerligt och uppfyller de allra högsta kraven i branschen. Läs mer om testerna här.