Axelent Wire Tray expanderar och framtidssäkrar för morgondagens kundbehov - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelent Wire Tray expanderar och framtidssäkrar för morgondagens kundbehov

Redan nu är förberedelserna i gång för byggnation av cirka 2500 kvadratmeter ny lageryta hos Axelent Wire Tray på Rocknevägen i Hillerstorp. Den nya byggnationen beräknas vara klar för inflyttning under vintern 2024. Jim Sundgren som är fabrikschef på Axelent Wire Tray berättar om satsningen och vad den kommer betyda för dem.

expansion

Axelent Wire Trays sortiment av kabelstegar lyftes ur Axelent AB 2022 för att säljas in ett eget bolag i Axelentgruppen.  De flyttade i samband med detta in i egna lokaler på Rocknevägen 12 i Hillerstorp. Bolaget Axelent Engineering hade tidigare delar av sin verksamhet på denna adress innan de flyttade dem delarna till Gislaved.

-Därför sammanföll denna flytt passande med att vi behövde egna lokaler för Axelent Wire Tray när vi blev ett eget bolag, säger Jim.

I dagsläget är lokalerna på totalt 1100 kvm ungefär och innehåller enbart produktion och kontor. Med de nya lokalerna kommer lager även finnas på samma plats, som i dagsläget finns på Axelent AB på Kävsjövägen. Där arbetar även två av Axelent Wire Trays lageranställda som kommer flytta med till Rocknevägen när byggnationen är klar.

-Genom att samla hela vår verksamhet på ett ställe kommer det skapas synergier mellan kontor, lager och produktion på ett helt annat sätt. Att vi får en närhet till varandra kommer främja vår effektivitet samt ge oss en stärkt känsla av samhörighet till det bolag som vi tillhör.

En mindre del av de nya lokalerna är även dedikerade till produktionsyta, men den allra största delen handlar om yta för lager. En del praktiska förberedelser är redan i gång för att bygget ska kunna stå färdigt i slutet av 2024. I samband med detta planerar Axelent Wire Tray även för att expandera sin maskinpark med ytterligare en maskin under nästa år.

– Detta gör vi för att skapa en ännu mer flexibel och effektiv produktion. Hela den här satsningen med att samla vår verksamhet handlar om att kunna erbjuda ännu bättre, effektivare och kundanpassade lösningar. Genom att vi är ett mindre bolag gör den här sammanslagningen oss än mer sammansvetsade, effektiva som team vilket ger oss en stärkt position på marknaden. Att göra den här satsningen är också en förutsättning för att kunna växa ännu mer i framtiden vilket vi absolut har som målsättning.

I dagsläget kommer denna expansion att göras med befintlig personalstyrka, men i takt med att Axelent Wire Tray växer ligger det i vår vision att även utöka vårt team. Framtiden innebär stora möjligheter för tillväxt och knyta an nya talanger hos oss.