Pappersbruk och kemiindustri - Axelent Wiretray

Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

Axelent Wire tray pappersbruk

Pappersbruk och kemiindustri X-Tray har en rad olika material för att stå emot aggressiva syror i miljön

Industrier som pappersbruk, kemiindustrier, ytbehandlingsindustrier, oljeraffinaderier med flera har oftast en hög halt av aggressiva syror i miljön. X-Tray har en rad olika material för de behov som finns. Varmförzinkat, rostfritt stål i 304L eller 316L är material som passar bäst i sådana miljöer.

En del konstruktioner förstörs snabbt och måste därför bytas med jämna mellanrum. Produktions- och processlinjer är komplexa konstruktioner som kan vara kostsamma når de står stilla för service och underhåll. X-Trays geniala lösningar minskar underhålls- och servicebehovet till ett minimum.

Ett bra exempel på detta är en linje för pappersmassa där kabelstegar och elutrustning behöver bytas ut. Det tidsödande arbetet med att montera kablar och elutrustning på kabelstegarna kan enkelt utföras på golvet bredvid maskinen medan produktionslinjen fortfarande är i drift. Den nya utrustningen kan sedan lyftas på plats i ett stycke och maskinen behöver bara stoppas när de nya kablarna ansluts. Ett arbete som normalt brukar ta 2–3 dagar klaras av på några få timmar.

  • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för pappersbruk och kemiindustri
  • Anpassade produkter och lösningar för pappersbruk och kemiindustri
  • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
  • Anpassade produkter för montage av slangar och rör