Är du kund och behöver support?

Vi finns här för dig! Ring eller maila oss!

X-tray i infrastruktur

Infrastruktur X-Tray är den perfekta lösningen i byggnationer, tunnlar och gruvor

För installationer som kräver brandsäkerhet har X-Tray certifikat för E90. X-Tray är testad och godkänd för potentialutjämning. Våra trådstegar passar även utmärkt för användning i EMC-känsliga områden.

För tunnlar, gruvor och platser där det krävs extra starka stegar erbjuder vi C- och G-stegar som ger extra skydd för kablarna. Dessa stegar skyddar även mot nedfallande stenar och andra föremål. Krävs det längre konsolavstånd har vi extraförstärkta C-stegar som klarar upp till 6 m mellan uppfästningspunkterna.

X-Tray är den perfekta lösningen för sjukhus, flygplatser, järnvägsstationer, skolor, idrottsarenor med mera. Vi har de produkter och den kunskap som krävs för montaget.

  • Vi erbjuder projektsupport med specialkunskap för infrastruktur
  • Anpassade produkter och lösningar för infrastruktur
  • Långt konsolavstånd, upp till 3 m, ger färre fästen att montera och en kostnadseffektiv installation
  • Anpassade produkter för montage av slangar och rör