Affärsområden Kabelstegar utvecklade för flera användningsområden

Våra kabelstegar är utvecklade för att möta högt ställda krav inom flera användningsområden. X-Tray är ett premiummärke inom branschen när det gäller perfekt utformning, funktion, material och service. Genom högt ställda krav och utformning anpassade efter kunders behov, möjliggörs vidareutveckling och kontinuerligt anpassade lösningar.

Har du tänkt på…
  • Vilken ytbehandlig som krävs för ISO-51?
  • Krävs det att en kabelstege alltid är jordad?
  • Hur påverkas bärigheten vid olika temepraturer?
Affärsområde

Energi

Energiproduktion ställer höga krav på material. X-Tray har en stark grundkonstruktion och en hållbar kvalitet. 

Läs mer
Axelent Wire Tray energi
Affärsområde

Offshore

Logistiken för att leverera material till en plattform är mycket omfattande. Om någon produkt saknas när man jobbar på plattformen/fartyget går det oftast att lösa med de produkter man har med sig.

Läs mer
Affärsområde

Pappersbruk och kemiindustri

Industrier som pappersbruk, kemiindustrier, ytbehandlingsindustrier, oljeraffinaderier med flera har oftast en hög halt av aggressiva syror i miljön. X-Tray har en rad olika material för de behov som finns.

Läs mer
Axelent Wire tray pappersbruk
Affärsområde

Maskin och industri

Vi erbjuder ett litet antal standardprodukter som går att använda på många olika sätt, vilket underlättar monteringen vid maskiner och prduktionslinjer.

Läs mer
axelent_wire_tray_maskin_industri
Affärsområde

Infrastruktur

För installationer som kräver brandsäkerhet har X-Tray certifikat för E90. X-Tray är testad och godkänd för potentialutjämning. Våra trådstegar passar även utmärkt för användning i EMC-känsliga områden.

Läs mer
X-tray i infrastruktur
Affärsområde

Livsmedel och renrum

För att möta de höga krav som ställs inom livsmedelsindustrin och övriga renrum har vi tillsammans med branschen utvecklat ett väl fungerande system för kabelförläggning.

Läs mer
Affärsområde

Tele och data

I tele- och datacentraler ställs höga krav för att hantera en stor mängd kablar. Det krävs ordning och reda men också en typ av öppen kabelförläggning för att elektrisk utrustning av denna typ inte ska överhettas.

Läs mer
serverrum trådstegar
Affärsområde

Sågverk och djurstallar

Sågverk eller djurstallar är ofta mycket utmanande miljöer med mycket damm, skadedjur och fukt, vilket ställer höga krav på installation av kablar och elutrustning.

Läs mer
Axelent Wire tray sågverk och djurstallar